Skip to content

Titulinis

UAB „Pakmarkas“ investicijos į gamybos automatizavimą ir skaitmeninimą

UAB „Pakmarkas” kartu su partneriu „Oddvar Johnsen” AS įgyvendina projektą „UAB „Pakmarkas” investicijos į gamybos automatizavimą ir skaitmeninimą, didinant darbo našumą, LT07-1-EIM-K05-017”, finansuojamą pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje.